Makala mpya

Dhamini kazi yetu

Imam Mahdi (a.t.f). Sehemu ya nne.

Imam Mahdi (a.t.f).  Sehemu ya nne.
-         Nasaba na mlolongo na yanayomhusu Imam Mahdi (a.s) -         Imam Mahdi (a.s) ni mrithi wa Manabii wa Mungu. http://tvshia.com/download/film-swahili-wp-islam14/ok-11166-f-swahili.flv ...

Imam Mahdi (a.t.f). Sehemu ya tatu

Imam Mahdi (a.t.f).  Sehemu ya tatu
-         Wilaya ya Maimamu imeshamiri wanadamu wote. -         maimamu watukufu walikuwa ni wasila ya ukamilifu wa manabii wa Mungu. -         wilaya ya Maimamu imeshamiri Malaika. -         Wilaya ya Maimamu imeshamiri pia Majini. -         wilaya ya Maimamu imeshamiri wanyama. wilaya ya Maimamu imeshamiri Vitu visivyo na uhai. http://tvshia.com/download/film-swahili-wp-islam14/ok-11165-f-swahili.flv ...

Utume na Mitume kwa mujibu wa nadharia ya Shia Sehemu ya kumi na nane

Utume na Mitume kwa mujibu wa nadharia ya Shia Sehemu ya kumi na nane
-         Qur'ani kuwa ni Muujiza. -         Miujiza mine ya qur'ani. -         Baadhi ya wajiha za miujiza ya Qur'ani. Namna nyingine za miujiza. http://tvshia.com/download/film-swahili-wp-islam14/ok-11164-f-swahili.flv ...

Utume na Mitume kwa mujibu wa nadharia ya Shia Sehemu ya kumi na saba

Utume na Mitume kwa mujibu wa nadharia ya Shia  Sehemu ya kumi na saba
-         Hekima ya Mtume kuoa wake wengi. -         Ndoa maridhawa. -         Wake wengi. -         ndoa za Mtume. -         Majibu yanayopingana. Malengo ya Mtume kuoa wake wengi. http://tvshia.com/download/film-swahili-wp-islam14/ok-11163-f-swahili.flv ...

Taqiya Sehemu ya tatu

Taqiya Sehemu ya tatu
1.     Taqiya ya Ammar mwanzo wa Uislamu. 2.     Taqiya katika Qur’ani. 3.     Hatari ya kuzidisha na kupunguza katika kufanya Taqiya. 4.     Asiyefanya taqiya hana Dini. 5.     Muumini daima husaidia dola ya kweli. 6.     Taqiya inahekima gani. 7.     Huwezi kutenda haramu kwa kisingizio cha taqiya. 8.     Mfano wa shia katika jamii ya Wanadamu. 9.     Ni serikali ipi, imesimama kwa misingi sahihi. Taqiya ni imani yenyewe. http://tvshia.com/download/film-swahili-wp-islam14/ok-10393-f-sawahili.flv ...

Taqiya Sehemu ya pili

Taqiya Sehemu ya pili
1.    Taqiya na hukumu ya kimantiki sambamba na Qur’ani 2.    Mienendo ya Manabii wa Allah mukabala na Taqiya. 3.    Mawahabi pia huzungumzia Taqiya. 4.    Kukithirisha na kuhafifisha matumizi ya Taqiya hupelekea kuharibu dini. 5.    Vile vile wanamantiki wa Duniani huikubali Taqiya. 6.    Mashia huzungumzia ubaya na uzuri wa kimantiki 7.    Taqiya ya Muumini katika Wana wa Firaun Mbinu isiyokuwa na mbadala ya Bwana Abu Taalib (a.s). http://tvshia.com/download/film-swahili-wp-islam14/ok-10390-f-sawahili.flv ...

Taqiya Sehemu ya kwanza

Taqiya Sehemu ya kwanza
1.    Wapo wanaosema Shia ni muongo, pia wapo wanaosema kuwa anafanya Ria na unafiki. 2.    Madhehebu mengine yatukanishavyo Ushia 3.    Ni nini maana ya Taqiya? 4.    Taqiya kwa mujibu wa hukumu ya Kiakili na Qur’ani 5.    Taqiya ya Sahaba wa Mtume Ammar bin Yaasir mwanzoni mwa Uislamu. Utofauti baina ya Taqiya kwa Uongo, Ria na Unafiki http://tvshia.com/download/film-swahili-wp-islam14/ok-10389-f-sawahili.flv ...

Utume na Mitume kwa mujibu wa nadharia ya Shia Sehemu ya ishiri na moja

Utume na Mitume kwa mujibu wa nadharia ya Shia Sehemu ya ishiri na moja
-         Miujiza ya Mtukufu Mtume. -         Miujiza ya Mtume katika Qur'ani. -         Israa na Miiraji. Kupasuka kwa Mwezi vipande viwili. http://tvshia.com/download/film-swahili-wp-islam14/ok-11169-f-swahili.flv ...

Utume na Mitume kwa mujibu wa nadharia ya Shia Sehemu ya kumi na saba

Utume na Mitume kwa mujibu wa nadharia ya Shia  Sehemu ya kumi na saba
-         Hekima ya Mtume kuoa wake wengi. -         Ndoa maridhawa. -         Wake wengi. -         ndoa za Mtume. -         Majibu yanayopingana. -         Malengo ya Mtume kuoa wake wengi. ...

Sahaba sehemu ya pili

Sahaba sehemu ya pili
-Hatima ya kushangaza juu ya nadharia ya uadilifu wa Masahaba wote. -Vita vitatu na vifo zaidi ya watu 150; Nani mkosaji?. -Waliomuua Uthman ni masahaba; je! Ni waadilifu?. -Masahaba katika Qur’an ; Waliokimbia vita, Wanafiki, katika matukio ya sadaka, waovu dhahiri, na Waongo. -Miaka sabini alaaniwa Ali (a.s) kwenye majukwaa misikitini -Kwanini tunafanya utafiti kuhusu masahaba? http://www.tvshia.com/download/film-swahili-wp-islam14/ok-10479..f.sawahili.flv ...

Wasiliana nasi | RSS | Ramani ya Tovuti

Haki zote za Tovuti hii Islam 14 zimehifadhiwa,hivyo inaruhusiwa kutumia makala yoyote ya tovuti hii sambamba na kutaja chanzo chake.